Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Home

boss having his employee on a stringPaljas, een nieuwe geuzennaam?

“Macht corrumpeert” en overal waar macht wordt verdeeld ontstaat (vroeg of laat) het gevaar van machtsmisbruik. Ooit werd Paljas opgericht om machtsmisbruik, zoveel als mogelijk, tegen te gaan.

Door zaken in het openbaar aan de orde te stellen die onze machthebbers, (zeg maar hedendaagse regenten) het liefst alleen onderling en binnenskamers willen bespreken.

cropped-nar11.jpgDe naam Paljas verwijst naar de tijd dat het besturen gebeurde met behulp van hofhoudingen.

Samengesteld uit leden afkomstig uit een bevoorrechte klasse en met alle daarbij behorende intriges.

Een tijd waarin de enige die (frank en vrij) kritiek mocht leveren op de gang van zaken binnen zo’n hofhouding de paljas (of de hofnar) was.

Het werd hem toegestaan, omdat hij geen rol speelde bij de verdeling van de macht.

Een paljas staat (in mijn ogen) dan ook symbool voor het verzet der machtelozen.

Tegen de wijze waarop de machthebbers van de dag gebruik maken van hun macht en de hun gegeven bevoegdheden. Dat gebruik van bevoegdheden gebeurt lang niet altijd met het belang van de burger voor ogen.

Vandaag de dag heeft dat Paljas verzet de vorm van een weblog (of blog) gekregen met de naam “Pim’s Prietpraat” te vinden. Dat project loopt inmiddels meer dan 8 jaar, dus hoog tijd om een nieuw PaljasProject in overweging te nemen.

Machtsmisbruik door commerciële bedrijven en instellingen. Gebaseerd op mijn recente ervaringen in de schuldhulpverlening.

Ook nu weer verzet in de vorm van een blog.

Getiteld: “gedupeerden.robinenergie“ is de  eerste van wat hopelijk uitgroeit tot een serie.

Deze home pagina blijft ongewijzigd. De laatste berichten ziet door in het “menu” op berichten te klikken.

 

%d bloggers liken dit: