Burger-Participatie

Als iemand iets gedaan heeft om de participatiegraad in de lokale politiek te vergroten dan is het Prietpraat wel. Als er iets of iemand is geweest om die participatiegraad zo laag mogelijk te houden, dan is het wel de Enkhuizer gemeenteraad.

Geheel in overeenstemming met die beleidsopvatting hebben ze in besloten kring vergaderd over hoe ze de bevolking kunnen betrekken bij de besluitvorming. De uitkomst van dat besloten overleg is als bijlage toegevoegd aan het door de raad unaniem goedgekeurde document “Werken met een raadsbrede agenda”.

ParticipatieHet stuk stelt de beleidskaders vast waaraan moet worden voldaan wil participatie van burgers zinvol zijn.

De eindconclusie (na bestudering van het  stroomdiagram) is dat alleen in heel bijzondere gevallen burgerparticipatie de moeite waard is, maar dat het in veruit de meeste gevallen een verspilde moeite is.

Ik denk dat de uitkomst het resultaat is van ambtelijk denken. Volgens dat denken is het al moeilijk genoeg om de politiek verantwoordelijken er toe over te halen het  ambtelijk (=bureaucratische) gedachtegoed als enig juiste te willen zien.

Laat staan, dat je ook nog eens een groep onwetende burgers moet zien te overtuigen. De gedachte alleen al.

Dus het “nieuwe beleid” aangaande burgerparticipatie (inmiddels door de voltallige raad onderschreven) bevat een opsomming van omstandigheden waarin je maar beter niet aan burgerparticipatie kunt beginnen. En dat past dan weer geheel in het straatje van top-ambtenaar Van Reijswoud.

Vanuit zijn (ambtelijk) gezichtspunt beschikt de gemiddelde burger over veel te weinig kennis om zich op verantwoorde wijze met het beleid bezig te kunnen houden.

Het raadsbrede programma, waar hij de protagonist (voorvechter) van is, is niet anders dan een poging om democratische normen en waarden te vervangen (dan wel volledig ondergeschikt te maken) door bureaucratische normen en waarden.

Omdat, wanneer – zoals het onderstaande  filmpje duidelijk stelt – de macht niet in handen is van de juiste personen, zij in handen komt van de verkeerde personen.

Zoals raadsleden en (God verhoede) gewone kiezers.

 

Advertenties

Auteur: Pim

Als blogger druk bezig met de Paljas Projecten, zoals Pim's Prietpraat en Gedupeerden.*

2 gedachten over “Burger-Participatie”

 1. Als gewone burger wil ik tevoren weten met welke projecten ambtenaren bezig zijn en welke onderwerpen in de gemeenteraadsvergadering aan de orde zullen komen.
  In Enkhuizen is er dan wel een Raadsbreed Accoord, maar wat de gemeenteraadsleden met elkaar komend jaar zullen bespreken, weet ik niet.
  Op 13 januari 2019 zie ik in het Raadsinformatiesysteem alleen wat er in de BOFS van 14 januari aan de orde zal komen. De links INFO van 8/1, WF7-avond van 23/1 en RAAD van 29/1 bevatten geen enkele toelichting. De commissie Grond Gebied van 14/1 is doorgestreept, gaat blijkbaar niet door.
  Een Termijnagenda is er niet. De laatste is van 24 april 2018, niks over 2019.
  Het laatste overzicht ‘Bestuurlijke besluitvorming’ dateert van 1 november 2017!

  Inhoudelijk dus nul komma niets in het huidige Raadsinformatiesysteem.

  Terwijl in dat stuk van juli vorig jaar, “Raadsperiode 2018 – 2022: Werken met een raadsbrede agenda”, gesteld werd:
  ‘Burgerparticipatie is de norm. Het raadsbrede model heeft juist door de afwezigheid van in beslotenheid opgestelde akkoorden, een goede basis voor burgerparticipatie’.

  Like

  1. Ik ben bang dat begrippen als transparantie en burgerparticipatie inhoudsloos zijn geworden omdat bestuurders er geen enkele belang bij hebben dat hun handelen doorzichtig en controleerbaar zal zijn en dat burgers invloed zouden krijgen op de te nemen besluiten.

   Als kennis macht is, dan is het delen van kennis “verlies van macht” en machtsverlies is de nachtmerrie van elke bestuurder.

   Je kunt als burger alleen maar op zinvolle wijze participeren (deelnemen) als je kennis van zaken hebt. De voorbeelden die je hierboven geeft hebben tot doel te verhinderen dat je als burger kennis van zaken krijgt en dus onmogelijk kan “participeren”. Overigens worden niet alleen de burgers maar ook hun vertegenwoordigers (raadsleden) zoveel als mogelijk in het ongewisse gelaten.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s