Zienswijze

hand-haarIk heb inmiddels (namens de Paljas Vereniging Enkhuizen) een zienswijze ingediend, die er op neer komt, dat je op basis van een ondeugdelijk rapport over de verkeersintensiteit die ontstaat nadat de plannen zijn uitgevoerd, onmogelijk kunt instemmen met de plannen.

Omdat je op die manier de verantwoording neemt voor de verkeerschaos die hoogst waarschijnlijk zal ontstaan als de plannen (zoals voorgesteld) worden uitgevoerd.

Ik ben benieuwd hoe de partijen, die al eerder hun bezorgdheid over de verkeerssituatie hebben uitgesproken, op deze zienswijze zullen reageren en of ze (in weerwil van het feit dat de verkeersintensiteit een onzekere factor vormt) toch zullen instemmen met het bestemmingsplan.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Zienswijze”

 1. Beste Pim Prietpraat, jammer dat je voor het op de juiste wijze inrichten van een zienswijze het internet op wordt gestuurd.
  Ik kan daar door de bomen het bos niet meer vinden en ik denk er sterk over om ook over het internet een zienswijze in te dienen.
  En het gaat uiteraard om onze boom. Jan de Jong en ik, en met ons vele schoolgenoten, hebben ons toch niet voor niets in de 60er jaren met vreugde op de boomplantdagen gestort.
  Wij waren er van overtuigd dat we later vanaf de zeemuur heel trots “onze”boom aan de kleinkinderen konden laten zien. Geen steenpuist, of een puist van steen.
  Pim ik heb deze zienswijze getypt en verstuurd, te veel op gevoel dat zie ik ook wel maar hoe kan je anders dan jezelf zijn op een emotioneel moment als dit.
  Kijk het even voor me na en corrigeer me als ik het verkeert heb aangepakt. Dat komt te laat maar toch………
  Dit is het stukje “Joon Proza”,

  Geacht college,
  Na kennis te hebben genomen van de plannen op het Enkhuizer zand wil ik u graag de volgende zienswijze meegeven.

  Omdat u geen ruimte bied aan de vraag “kan het ook anders” maar er op voorhand slechts een voor of een tegen kan klinken vraag ik u,
  Voer de nu voorliggende plannen niet uit. IK BEN DAAR OP TEGEN. (of doe het dan ook anders)

  • Te dicht op het natura 2000 gebied, flauw om te suggereren dat het er niet in ligt. Ik appelleer graag aan uw verantwoordelijkheidsgevoel
  • Schade aan het aanzien van het Zuiderzee museum, waar ik lid van ben, te gek voor woorden om dit zo ver uit te laten steken zowel naar zee toe als omhoog, de grond hoogte dus. Het park wordt de blikvanger i.p.v. het ZZM.
  • Uitzicht vervuilend vanaf de zee muur waar ik als Enkhuizer graag blijf wandelen, in de oorspronkelijke plannen, het vlekkenplan, was dit probleem er niet.
  • De verwachte verkeersbelasting is niet (goed) in kaart gebracht en zal de stad danig frustreren.
  • Zolang geheimhouding en besloten overleg nodig lijkt te zijn rammelt dit plan, dan ruikt het onfris. Raadsleden en partijen moeten niet onder druk worden gezet met mogelijke boetes. Iets wat fout is repareer je niet om de boete te ontlopen. Goed is goed en fout is fout. EN DIT PLAN IS ERG FOUT.
  • Blijf van de door ons in de 60er jaren geplante bomen af. Geplant op de inmiddels door ons zeer bejubelde boomplantdagen. Handen af van ons groene zelf geplante erfgoed.

  Een paar opmerkingen.
  • U moet het zich aantrekken dat er verschillende inzichten zijn over de hoeveelheid en hoogte / grote van de te bouwen huizen. Daar kan toch geen misverstand over bestaan? En het past u niet nu te verklaren dat dit aan de project ontwikkelaar ligt of aan het ZZM of het actiecomité. U bent in mijn loondienst om helder mijn belangen te dienen. Daar hoort grondig onderzoek en heldere voorlichting ook bij. Geen afschuif politiek, wat, helemaal geen politiek maar gezond verstand.
  • Het bungalow park, door sommigen voorgesteld zo groot als grachtenpanden met een zolder, had ook beter in de Noordkant geplaatst kunnen worden.
  • Tussen Sprookjes Wonderland en het Noordelijk geplaatste bungalowpark een drie lagen parkeergarage, 1 laag in de grond 2 erboven.
  • De sportverenigingen compenserend met een knappe kantine
  • Ontsluiten via de richting Haling en polder en niet via de Noorderweg, Nelson Mandela Dreef
  • Voorkom door afdwingen in de overeenkomst de taferelen van Eurocamping achtige lieden zoals Broekerhaven. 1 kleur en 1 soort en te duur, je kent dat wel
  “ You load sixteen tons what do you get / Another day older and deeper in debt / Saint Peter don’t you call me ‘cause I can’t go / I owe my soul to the Orez camping Compagny store. Ook minder bedeelden mogen recreëren
  . Kom uit die achterkamertjes vandaan. Er is geen enkele reden voor mensen zoals u, door ons bewoners in functie gezet, zaken te bekonkelen alsof het daglicht daar schade aan brengt. De Drommedaris, Snouck v Loosen ziekenhuis, hoeveel “je moet je schamen dossiers” wilt u nog opbouwen.
  • Dat laatste uit de vorige zin zou ik doen, ga eens wat opbouwen. Dan zult u zien dat onze kritieken ook opbouwend kan zijn.

  Met toch immer een vriendelijke groet, Jochem

  Like

 2. Hieronder de zienswijze van voormalig raadslid Arno Noorman, die ik met zijn toestemming publiceer.

  From: Arno Noorman
  Sent: Monday, May 13, 2019 11:09:58 PM
  To: stadhuis@enkhuizen.nl
  Cc: Arno Noorman
  Subject: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied

  Geachte leden van de gemeenteraad,

  Met verbijstering heb ik 9 mei jl tijdens een informatieavond van het Zuiderzeemuseum (hierna “ZZM”) kennis genomen van de voorgenomen bouwvolumes in het ontwerpbestemmingsplan (hierna “obp”). Ook begreep ik dat de belangen van het Zuiderzeemuseum niet zijn meegewogen in het obp. Ik was enigszins sceptisch over hetgeen ik die avond heb gehoord en gezien, en heb nadien het obp gelezen. En inderdaad: de getoonde volumes zijn mogelijk. En ook waarschijnlijk, gelet op de kleine kavels die in paragraaf 2.2.4 zijn weergegeven: die bieden geen ruimte aan de impressies van romantische bouwwerkjes zoals die eerder aan u zijn getoond.
  Ook trof ik ook geen afweging aan van de museale belangen van het ZZM:
  – noch in hoofdstuk 4 omgevingsaspecten (zelfs niet in paragraaf 4.10 cultuurhistorie)
  – noch in paragraaf 6.1.1.1
  Uit paragraaf 6.1.1.2 blijkt overigens dat het ZZM zelf ook niet slim is geweest bij haar inspraakreactie op het voorontwerp: geen aandacht is daarin gevraagd voor de museale belangen, uitsluitend voor het parkeren.
  De gevolgen voor het ZZM zijn naar mijn mening desastreus: uit figuur 2.6 uit de toelichting, onderdeel van paragraaf 2.2.4 wordt duidelijk dat er tussen het vakantiepark en het ZZM geen ruimte aanwezig is om een groene buffer aan te leggen die de vakantiewoningen aan het zicht vanuit het ZZM onttrekt. De herrie nog daargelaten (denk aan de boten die bijna tot het ZZM kunnen varen). Daar komt bij dat het peil van het vakantiepark hoger is dan die van het ZZM. Als u het hogere peil combineert met de maximale bouwhoogte van 9 meter (9,90 meter met schoorsteen etc erbij), wordt het hopelijk u ook duidelijk dat daar een enorm hoge bomenrij (dat duurt 30 jaar tot 40 jaar?) voor nodig is. Ofwel: het zicht vanuit het ZZM en daarmee de museale beleving wordt permanent en ernstig verstoord. Dat daarover met geen woord wordt gerept, vind ik een ernstige omissie en ik verzoek u dit aspect alsnog mee te nemen in uw afwegingen.

  Ik viel bijna van m’n stoel toen ik zag hoever het vakantiepark in het IJsselmeer wordt gebouwd. Ook dit is desasteus voor het uitzicht vanuit het museum en niet reparabel met beplanting.
  Museale beleving is geen links elitair gebeuren: het is keihard nodig om voor uw en mijn kinderen en hun kinderen (en alle genaraties erna) blijvend een beleving te houden aan de cultuur van de voormalige Zuiderzee: dat maakt wat wij zijn en denken. Zo’n parel moet je koesteren. En daarnaast is het ZZM een economische motor voor Enkhuizen. Qua werkgelegenheid, qua bezoek aan de stad en bestedingen in horeca en middenstand, maar ook voor de belastingen die de gemeente jaarlijks heft bij het ZZM. En er is tot op heden geen enkele rekening gehouden met deze belangen. Ik schaam me daarvoor plaatsvervangend diep.
  Ik kan het me nog herinneren dat ook ik, toen nog lid van de gemeenteraad, mijn steun heb gegeven aan de ontwikkeling van het Enkhuizerzand (voorstel 2014001). En ik ben daar nog steeds een voorstander van. Maar ik ben wederom verbijsterd als ik zie hoe de plannen zijn verworden en zijn opgerekt ten faveure van de projectontwikkelaar, en daarmee ten koste van een belangrijke stakeholder als het ZZM. Bladert u nog maar eens terug naar:
  – het raadsvoorstel 2014001 waarin de contouren voor een gunning aan het college zijn meegegeven
  – het raadsvoorstel 2014034 waarmee de go/no go beslissing voor de ontwikkeling is genomen en de voorwaarden waaronder, bijvoorbeeld de toegestane afwijkingen
  – de nieuwsbrief van de gemeente d.d. december 2016 (https://www.enkhuizen.nl/file/783/download) waarin nog steeds hetzelfde vlekkenplan is opgenomen.

  Wat is er in vredesnaam na de raadsvoorstellen 2014001 en 2014034 gebeurd? Waarom opeens zo’n wanstaltig grote baai? Die past helemaal niet in het vlekkenplan en moet ongetwijfeld betaald worden vanuit de opbrengsten van de ontwikkeling van de vakantiehuisjes, zie hier het recept van de enorme uitstulping het IJsselmeer in voor het vakantiepark. Heeft u dit echt afgelopen jaren, onderweg in de ontwikkeling van dit plan, toegestaan? Hoe verhoudt zich dit tot de voorwaarden die u het college heeft meegegeven in raadsvoorstel 2014034? Ik ben het spoor bijster en hoop van harte dat u het spoor hervindt. Want doorzetten van deze plannen leidt tot een vreselijke en onomkeerbare schade aan belangrijke cultuurhistorische waarden. En ik hoop dat u die net als ik heel veel belangrijker acht dan de recreatiebehoeften van een happy few.
  Met vriendelijke groet,

  Arno Noorman

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.